Uppgift 1 A2 – Anpassa bloggen

Bild från https://www.pexels.com/sv-se/ Sista uppgifterna är nu inlämnade och det sista som jag har gjort i denna kurs är att se över och anpassa bloggen efter vissa förutbestämda krav. Bloggen ska ha en design så att det går att lägga in stora bilder och filmer. Samt att det ska finnas minst en bild på bloggen. … Fortsätt läsa Uppgift 1 A2 – Anpassa bloggen

VR Virtual Reality (gruppuppgift)

Till denna sista gruppuppgift skulle vi testa på Google cardboard och reflektera över hur VR-tekniken kan användas i förskolan. Här kan ni läsa några av våra tankar kring hur VR-tekniken kan användas i förskolan. Vi kom fram till att tekniken kan hjälpa oss att reflektera och uppleva olika case tillsammans. Vilket kan ge oss pedagoger … Fortsätt läsa VR Virtual Reality (gruppuppgift)

Seminarieuppgift 1 (grupp)

Detta är vår första gruppuppgift under denna kurs. Vi skulle först börja med att själva reflektera kring dessa frågeställningar: I läroplanen finns begreppet "Adekvat digital kompetens" inskrivet. Vad är adekvat digital kompetens? Vad innebär adekvat i detta fallet? Motivera utifrån källor. Reflektera över hur styrd en lärprocess ska vara. Tex om barnen ska måla en bil, ska … Fortsätt läsa Seminarieuppgift 1 (grupp)

Projektdiskussion

Utifrån vårat projekt skulle vi skriva en diskussion och reflektera över projektet som vi gjort. Vi skulle utgå ifrån dessa frågor: Hur definierar du begreppet “design för lärande” och hur tar det sig i uttryck i ditt projekt?Vad sker det för meningsskapande i ditt projekt?Vilken skillnad är det mellan tecken på kunnande och tecken på lärande … Fortsätt läsa Projektdiskussion

Uppgift UG2 A – Komponera en bild

I denna uppgift skulle vi komponera en bild utifrån ett källkritiskt perspektiv. Vi använde oss av fyra digitala fotografier, dessa ser du längre ner i inlägget. Jag och min kurskompis Linda valde att komponera en bild där en bubbla är i centrum som ska ge en illusion av att bubblan är uppförstorad och personerna på … Fortsätt läsa Uppgift UG2 A – Komponera en bild

Uppgift 1D Admin

I denna uppgift skulle vi använda av presentationsverktyget Prezi och göra ett bildspel där vi skulle ta bilder/skärmdumpar samt ge förklarande korta texter (10-30 ord) som beskriver vad vi gjort. Vi skulle testa att använda några administrativa program för att de kan underlätta vårt administrativa arbetet i förskolan. Vi testade på att använda Google docs.DoodleGoogle kalenderGoogle drive Här … Fortsätt läsa Uppgift 1D Admin