Uppgifter i kursen

DIGITALA VERKTYG I FÖRSKOLAN 7,5 HP, LINNÉUNIVERSITETET HT-19 & VT-20

Uppgift 1A1 – Skapa en blogg

Uppgift 1B1 – Programmering

Uppgift 1 B2 – Datalogiskt tänkande och programmering

Uppgift 1C – Quiz

Uppgift 1D – Admin

Uppgift 1E – Green screen

Uppgift 1F – källkritik

Uppgift 2A – komponera en bild

Uppgift 2A – Animering

UG 2B – Ljud

Uppgift 2C – Geocaching och appen X-note

Uppgift 1 A2 – Anpassa bloggen

Projektrapport – Källkritik – vad är sant egentligen?

Projektdiskussion

Seminarieuppgift 1 (grupp)

Appanalys 2 (grupp)

VR 3 (grupp)