Litteratur

Som vi använt oss av i kursen Digitala verktyg i förskolan:

Elm , Annika & Lindstrand, Fredrik (2012). Design för lärande i förskolan. Stockholm: Norstedts

Kjällander, Susanne & Riddersporre, Bim (red.) (2019). Digitalisering i förskolan: på vetenskaplig grund. Första utgåvan [Stockholm]: Natur & Kultur

Lundgren Öhman, Ulla-Karin (red.) (2014). Mediepedagogik på barnens villkor. Stockholm: Lärarförlaget

Selander, Staffan (2017). Didaktiken efter Vygotskij: design för lärande. Första upplagan Stockholm: Liber